Betingelser for brug

Velkommen på hjemmesiden www.Servier.dk.

Ved at benytte hjemmesiden anerkender du, at have læst de jurisdiske vilkår og du forpligter dig til at overholde dem.
Indholdet i dette dokument kan ændres, derfor opfordrer vi dig til at læse de jurisdiske vilkår jævnligt.

1. Intellektuel ejendom

1.1. Denne hjemmeside (“hjemmesiden”) er ejet af LES LABORATOIRES SERVIER, et selskab med aktiekapital på 34.590.852 Euro registreret hos "Trade and Companies registry" i Nanterre under nummer / 085 480 796. LES LABORATOIRES SERVIER's hovedkontor ligger på 50 rue Carnot (92284) Suresnes, Frankrig.
LES LABORATOIRES SERVIER er et datterselskab af SERVIER. Redaktøren af SERVIERs hjemmeside er Mr. Olivier GRYSON, direktør i afdelingen for elektronisk information.
Hjemmesiden er hostet af Praxis.

1.2. Den generelle struktur, såvel som software, tekst, billeder - animerede eller ej, knowhow og alle andre elementer som udgør hjemmesiden er ekslusivt ejet af LES LABORATOIRES SERVIER og er beskyttet af gældende lovgivning om intellektuel ejendom. 
Som konsekvens af dette; enhver repræsentation som helhed eller delvis af hjemmesiden uden Servier's godkendelse er forbudt og udgør forfalskning. 
Det samme gælder for de databaser som optræder på hjemmesiden som er produceret af Servier og beskyttet af copyright. SERVIER og sine partneres varemærker og logoer som optræder på hjemmesiden er registrede varemærker.
Enhver reproduktion, som helhed eller delvist, af disse registrede varemærker eller logoer lavet ud fra elementer på denne hjemmeside uden LES LABORATOIRES SERVIER's tilladelse er herfor forbudt.

2. Information af teknisk natur

Du anerkender af have færdighederne til at få adgang til og bruge hjemmesiden, og har kontrolleret din computerkonfiguration er virus-fri og i fejlfri stand.
Du anerkender også, at du er blevet informeret om, at hjemmesiden er tilgængelig 24timer i døgnet 7 dage i ugen, bortset fra force majure, computer problemer, internet problemer eller tekniske problemer. 
SERVIER kan afbryde hjemmesiden på grund af vedligeholdelse.

3. Hvad du skal vide om internettet

Det er vanskeligt at give 100% garanti for sikkerheden af data der bliver transmitteret på internettet. Selvom vi tager alle forholdsregler for at beskytte personlige data, kan vi hverken sikre eller garantere at data som bliver transmitteret direkte eller gennem online-tjenester er helt sikre.
Derfor er kommunikation med dine informationer på dit eget ansvar, selvom vi gør vores bedste for at beskytte dem når vi modtager dem.

4. Indhold på hjemmesiden

SERVIER giver oplysninger af praktisk karakter (dato for kongresser, symposier osv.), undervisningsmidler, information inden for sundhed- eller specielle nyhedsartikler. Sådanne informationer må ikke sidestilles med juridisk eller medicinsk rådgivning.
Du skal altid konsultere en læge eller farmaceut for lægeligt råd.
Enhver information eller materiale på denne hjemmeside er leveret "som det er", uden nogen garanti, hverken udtrykkeligt eller underforstået.

5. Begrænsning af ansvar

På trods af den omhu, hvormed SERVIER kontrollerer disse oplysninger og værktøjer, kan SERVIER ikke garantere for nøjagtigheden og ajourføringen af indholdet af hjemmesiden. Derfor kan SERVIER på ingen måde gøres ansvarlig i tilfælde af fejl, manglende oplysninger og / eller tilstedeværelse af virus på sin hjemmeside. På samme måde gør det sig gældende at indholdet af artiklerne publiceret online kun binder deres forfattere.

Brug din egen kliniske mening og vær kritisk. SERVIER kan ikke holdes ansvarlig for:

  • Enhver unøjagtighed eller undladelse i oplysninger;
  • Enhver skade som følge af indtrængen af tredjemand på hjemmesiden resulterer i en ændring af dens indhold og / eller information;
  • Enhver skade som følge af adgang til eller ikke opnået adgang til hjemmesiden, dens anvendelse (herunder eventuelle skader forbundet med en virus, der kan påvirke din computer) og / eller oplysninger på hjemmesiden.

6. En del af hjemmesiden er forbeholdt sundhedspersonale

Denne hjemmeside består af to dele:

  • Den ene del er beregnet til offentligt benyttelse;
  • Andel del er forbeholdt sundhedspersonale, dvs. læge, farmaceut og andre, denne del er kun tilgængelig med et password, efter at brugeren har anerkendt sin stilling, da denne del af hjemmesiden kan indeholde annoncer om medicin.

7. Dine forpligtelser som bruger

7.1. Respekt for andre 

Du er nødt til at respektere de gældende love (især lov om beskyttelse af privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger). Specielt skal du afstå, med hensyn til de personlige oplysninger, som du får adgang til fra enhver forvrænget indsamling eller brug, og generelt, fra enhver handling som kan skade privatlivets fred, omdømme, respekt, syn på eller følsomhed hos en anden bruger eller enhver anden person ved at undgå enhver injurierende, provokerende, ondsindet eller truende kommentar, besked eller tekst.

7.2 Hyperlinks
Hyperlinks på hjemmesiden til andre ressourcer til på internettet, og især til sine partnere, har været under en forudgående skriftlig tilladelse. SERVIER forsøger kun at referere til websteder i overensstemmelse med gældende love. Men indholdet af sådanne websteder er ikke under SERVIER's kontrol og SERVIER kan derfor ikke drages til ansvar for oplysningerne på nævnte sites. Brugere og besøgende på hjemmesiden kan ikke oprette et hyperlink på hjemmesiden uden en udtrykkelig aftale med LES Laboratoires Servier's forudgående.

8. Hvilke slags oplysninger indsamles?

For fagfolk foreslår vi, at du på hjemmesiden giver os følgende oplysninger: navn, adresse, e-mail, erhverv, som vil give os mulighed for at sende dig den dokumentation du ønsker samt at hente de dokumenter og foldere du vælger. Hvis du ikke ønsker at modtage dokumentation eller at drage fordel af vores tjenester, kan du besøge en del af vores site uden at skulle identificere eller registrere dig selv. Hvis du ønsker at e-maile os, vil din e-mail-adresse automatisk blive indsamlet, hvilket vil gøre det muligt for os at besvare din e-mail.

9. Hvad er hensigten med de indsamlede data?

Dine personlige data som indsamles i henhold til denne hjemmeside er beregnet til at besvare dine anmodninger som SERVIER har ansvaret for at besvare. Din IP-adresse er beregnet til personalet i Data Processing Service, som har speciel kompetence til at behandle sådanne oplysninger og er omfattet af tavshedspligt.

10. Hvordan udøver du dine adgangsrettigheder og rettigheder til korrektion

I overensstemmelse med fransk lov nr 78-17 af d. 6. januar, 1978 har du ret til at få adgang, modsætte sig eller bede om ændring af dine personlige data ved at sende en e-mail til webmaster@servier.com eller via brev adresseret til Hr. Olivier GRYSON, SERVIER INTERNATIONAL, 35 rue de Verdun, 92284 Suresnes cedex, Frankrig. I overensstemmelse med reglerne der beskytter personlige data, er det en individuel rettighed, som kun kan udøves af den pågældende med hensyn til hans / hendes egne data; af sikkerhedsmæssige årsager skal personen der yder en service for dig tjekke din identitet for at undgå enhver kommunikation af fortrolige oplysninger om dig til andre end dig selv. Du skal blot sende en ansøgning om korrektion og i så fald sender vi kopi af dine rettede oplysninger.

11. Yderligere oplysninger

Skulle du have brug for yderligere oplysninger, kontakt venligst Mr. Olivier GRYSON, via brev på adressen SERVIER INTERNATIONAL 35 rue de Verdun, 92284 Suresnes cedex, Frankrig eller via e-mail.


12.Lovvalg og værneting

Denne hjemmeside er underlagt lovgivningen i Frankrig. Eventuelle tvister forelægges de kompetente domstole i Nanterre (Frankrig).