Produktion

Ud af 800 æsker medicin solgt af Servier er tre fjerdedele lavet på vores egne farmaceutiske produktionsfabrikker i Frankrig og udenlands.

42% af medicinen er produceret og eksporteret fra Frankrig. Medicinen er lavet ud af aktive ingredienser der udelukkende kommer fra Frankrig, derved fremmes beskæftigelse og investeringer i Normandiet og den centrale region i Frankrig.

Vores produktionscentre ligger i Frankrig, Ungarn, Egypten, Spanien, Irland, Polen, Kina, Brasilien, Mexico, Marokko og Rusland.

For at opnå optimale forhold til udvikling af nye præparater, har det sidste årti været præget af betydelige investeringer i afdelingerne i Loiret (farmakologi), Normandiet (kemi) og de oversøiske centre, særligt i Rusland. Nu er investeringerne mere moderate og går fortrinsvist til at vedligeholde det industrielle udstyr.